Κώστας Μπάλας
Καθηγητής (Διευθυντής Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής)

Γραφείο:145Α22
Τηλ: +302821037212 - +302821037223
Φαξ: +302821037542
e-mail: balas<στο>electronics.tuc.gr 
Web: cbalas.electronics.tuc.gr

Ματτίας Μπούχερ
Αναπληρωτής Καθηγητής

Γραφείο:145Α16
Τηλ: +302821037210 - +302821037269
Φαξ: +302821037542
e-mail: bucher<στο>electronics.tuc.gr