Προπτυχιακά Μαθήματα

  • ΗΡΥ 204: Ηλεκτρονική Ι
  • ΗΡΥ 301: Ηλεκτρονική ΙΙ
  • ΗΡΥ 412: Οπτοηλεκτρονική
  • ΗΡΥ 416: Σχεδίαση Αναλογικών Κυκλωμάτων CMOS
  • ΗΡΥ 513: Βιοϊατρική Τεχνολογία

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

  • ΗΡΥ 603: Προχωρημένα Θέματα και Εφαρμογές Ηλεκτρονικής Απεικόνισης (Διδάσκων: Κώστας Μπάλας)
  • ΗΡΥ 604: Ειδικά Θέματα Σχεδίασης Αναλογικών CMOS Κυκλωμάτων (Διδάσκων: Ματτίας Μπούχερ)
  • ΗΡΥ 607: Οπτοηλεκτρονική (Συσχετισμένο με το προπτυχιακό μάθημα ΗΡΥ 412) (Διδάσκων: Κώστας Μπάλας)

Διπλωματικές Εργασίες