Στοιχεία Επικοινωνίας

Ματτίας Μπούχερ
Γραφείο:145Α16

Τηλ: +302821037210 - +302821037269
Φαξ: +302821037542

e-mail: bucher<στο>electronics.tuc.gr

Ειδικότητα

Μέθοδοι Σχεδίασης Αναλογικών Ολοκληρωµένων Κυκλωµάτων, Φυσική Ηµιαγωγιµών ∆ιατάξεων και Τεχνολογία CMOS, Ανάλυση, Χαρακτηρισµός και Mοντελοποίηση Ενεργητικών και Παθητηκών Στοιχείων για Yψηλές Συχνότητες, Ανάπτυξη Εργαλείων Computer Aided Design.

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Ματτίας Μπούχερ γεννήθηκε στην Ελβετία το 1964. Έλαβε το μεταπτυχιακό και διδακτορικό πτυχίο του στο electrical engineering από το Swiss Federal Institute of Technology (EPFL) , το 1993 και 1999 αντίστοιχα. Το θέμα της διδακτορικής διατριβής του ήταν το analytical charge-based compact modelling of MOSFETs. Το 1997, ήταν συνεργαζόμενος ερευνητής στην LSI Logic, Μιλπίτας, Καλιφόρνια. Από το 2000 έως το 2003 , ήταν συνεργαζόμενος ερευνητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ελλάδα και έχει πολλές συνεργασίες με εταιρίες στο χώρο της Μικροηλεκτρονικής. Το Φεβρουάριο του 2004 έγινε επίκουρος καθηγητής στη σχολή των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Η.Μ.Μ.Υ.) του Πολυτεχνείου Κρήτης, Χανιά. Ελλάδα. Οι παρούσες ερευνητικές ασχολίες του προσανατολίζονται στη σχεδίαση Αναλογικών|RF ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και στον wide-band χαρακτηρισμό και ανεπτυγμένη συμπαγή μοντελοποίηση nanoscale CMOS μίας ή πολλαπλών πυλών και υψηλών τάσεων MOS διατάξεων. Επίσης έχει συντονίσει την ανάπτυξή κώδικα για το EKV3 MOSFET συμπαγούς μοντέλου. Είναι μέλος της ΙΕΕΕ και του τεχνικού επιμελητηρίου Ελλάδος. Είναι συγγραφέας ή συν- συγγραφέας σε πάνω από 45 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια καθώς και δύο κεφαλαίων βιβλίων.

Εκπαίδευση

  • Ph.D. Swiss Federal Institute of Technology – Lausanne, EPFL, 1999
  • B.Sc. Swiss Federal Institute of Technology, Lausane, Ελβετία, 1993

Ερευνητικά Πεδία

EKV3 προχωρημένο συμπαγές MOSFET μοντέλο, RF χαρακτηρισμός και μοντελοποίηση nanoscale διατάξεων, Σχεδίαση αναλογικών|RF ολοκληρωμένων κυκλωμάτων.

Τομέας: Τομέας Ηλεκτρονικής και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Εργαστήριο: Εργαστήριο Ηλεκτρονικής

Μαθήματα: Ηλεκτρονική ΙΙ, Σχεδίαση Αναλογικών CMOS Κυκλωμάτων, Ειδικά Θέματα Σχεδίασης Αναλογικών CMOS Κυκλωμάτων