ΗΡΥ 603: Προχωρημένα Θέματα και Εφαρμογές Ηλεκτρονικής Απεικόνισης

Διδάσκων: Κώστας Μπάλας

Η φυσιολογία της όρασης, χρωματική αντίληψη και χρωματικοί χώροι, οπτικά απεικόνισης, CCD και CMOS απεικονιστικές διατάξεις, τρι-χρωματική και πολυχρωματική (φασματική) απεικόνιση, υπέρυθρη απεικόνιση και απεικόνιση ακτίνων-Χ, βαθμονόμηση απεικονιστών, χαρακτηρισμός απεικονιστικών συστημάτων (μέτρηση MTF, θορύβου κλπ.), εφαρμογές στην τηλεπισκόπιση και στην βιοϊατρική.

 

ΗΡΥ 604: Ειδικά Θέματα Σχεδίασης Αναλογικών CMOS Κυκλωμάτων

Διδάσκων: Ματτίας Μπούχερ

Εισαγωγή στη σχεδίαση ολοκληρωμένων κυκλωμάτων σε υψηλές συχνότητες. Εισαγωγή στη νανομετρική τεχνολογία CMOS. Ξελέπιασμα (scaling) σύμφωνα με τον Moore. Εξέλιξη της τεχνολογίας. Τεχνολογία MOSFET με κανονικό υπόστρωμα, καινούριες δομές SOI, double gate, FinFET. Διατάξεις για υψηλές τάσεις και υψηλή ισχύ. Βιβλιοθήκες (design kits) για σχεδίαση ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. Προχωρημένα compact μοντέλα (EKV3, PSP) βασισμένα σε δυναμικό επιφάνειας ή φορτία. Χαρακτηρισμός και μοντελοποίηση σε υψηλές συχνότητες. Παράμετροι θορύβου σε υψηλές συχνότητες. Αρχές σχεδίασης αναλογικών RF ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. Παραδείγματα σχεδίασης πομποδεκτών σε ραδιοσυχνότητες, και επιμέρους τμημάτων: ενισχυτές χαμηλού θορύβου, μίκτες, ταλαντωτές, ενισχυτές ισχύος.

 

ΗΡΥ 607: Οπτοηλεκτρονική (Συσχετισμένο με το προπτυχιακό μάθημα ΗΡΥ 412)

Διδάσκων: Κώστας Μπάλας

Διαμορφωτές φωτός, Laser, οπτικές ίνες, απεικονιστικές διατάξεις, οπτικοί υπολογιστές, οπτικές μνήμες