Μακρής Νικόλαος
Υποψήφιος Διδάκτορας

Γραφείο: 137Β74
Τηλ.: +30 28210 37269
Φαξ.: +30 28210 37542
e-mail: nmakris<στο>isc.tuc.gr

Νικολάου Αριστείδης
Μεταπτυχιακός Φοιτητής

Γραφείο: 137Β74
Τηλ.: +30 28210 37269
Φαξ.: +30 28210 37542
e-mail: anikolaou<στο>isc.tuc.gr

Παπαδημητρίου Άγγελος
Μεταπτυχιακός Φοιτητής

Γραφείο: 137Β74
Τηλ.: +30 28210 37269
Φαξ.: +30 28210 37542
e-mail: agpapadimitriou<στο>isc.tuc.gr

Παπαδοπούλου Αλεξία
Μεταπτυχιακός Φοιτητής

Γραφείο: 137Β74
Τηλ.: +30 28210 37269
Φαξ.: +30 28210 37542
e-mail: alpapadopoulou<στο>isc.tuc.gr

Ρώσσος Χρήστος
Υποψήφιος Διδάκτορας

Γραφείο: 145Β78
Τηλ.: +30 28210 06215
Φαξ.: +30 28210 37542
e-mail: crossos<στο>electronics.tuc.gr

Τσάπρας Αθανάσιος
Υποψήφιος Διδάκτορας

Γραφείο: 145Β78
Τηλ.: +30 28210 06215
Φαξ.: +30 28210 37542
e-mail: tsapras<στο>electronics.tuc.gr

Χέβας Λουκάς
Μεταπτυχιακός Φοιτητής

Γραφείο: 137Β74
Τηλ.: +30 28210 37269
Φαξ.: +30 28210 37542
e-mail: lchevas<στο>isc.tuc.gr