Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να εκπονήσουν την διπλωματική τους στο εργαστήριο Ηλεκτρονικής μπορούν να κατεβάσουν την παρακάτω φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αφού την συμπληρώσουν να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση που αναγράφεται εντός της φόρμας.