Μέλη ΔΕΠ

Κώστας Μπάλας
Καθηγητής (Διευθυντής Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής)

Γραφείο:145Α22
Τηλ: +302821037212 - +302821037223
Φαξ: +302821037542
e-mail: balas<στο>electronics.tuc.gr 
Web: cbalas.electronics.tuc.gr

Ματτίας Μπούχερ
Αναπληρωτής Καθηγητής

Γραφείο:145Α16
Τηλ: +302821037210 - +302821037269
Φαξ: +302821037542
e-mail: bucher<στο>electronics.tuc.gr


Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Ναθαναήλ Κορτσαλιουδάκης

Γραφείο: 141.A21

Τηλ: +30 28210 37716
Φαξ: +30 28210 37542
e-mail: nathan<στο>electronics.tuc.gr
Web: http://www.ece.tuc.gr/4175.html


Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

Μακρής Νικόλαος
Υποψήφιος Διδάκτορας

Γραφείο: 137Β74
Τηλ.: +30 28210 37269
Φαξ.: +30 28210 37542
e-mail: nmakris<στο>isc.tuc.gr

Νικολάου Αριστείδης
Μεταπτυχιακός Φοιτητής

Γραφείο: 137Β74
Τηλ.: +30 28210 37269
Φαξ.: +30 28210 37542
e-mail: anikolaou<στο>isc.tuc.gr

Παπαδημητρίου Άγγελος
Μεταπτυχιακός Φοιτητής

Γραφείο: 137Β74
Τηλ.: +30 28210 37269
Φαξ.: +30 28210 37542
e-mail: agpapadimitriou<στο>isc.tuc.gr

Παπαδοπούλου Αλεξία
Μεταπτυχιακός Φοιτητής

Γραφείο: 137Β74
Τηλ.: +30 28210 37269
Φαξ.: +30 28210 37542
e-mail: alpapadopoulou<στο>isc.tuc.gr

Ρώσσος Χρήστος
Υποψήφιος Διδάκτορας

Γραφείο: 145Β78
Τηλ.: +30 28210 06215
Φαξ.: +30 28210 37542
e-mail: crossos<στο>electronics.tuc.gr

Τσάπρας Αθανάσιος
Υποψήφιος Διδάκτορας

Γραφείο: 145Β78
Τηλ.: +30 28210 06215
Φαξ.: +30 28210 37542
e-mail: tsapras<στο>electronics.tuc.gr

Χέβας Λουκάς
Μεταπτυχιακός Φοιτητής

Γραφείο: 137Β74
Τηλ.: +30 28210 37269
Φαξ.: +30 28210 37542
e-mail: lchevas<στο>isc.tuc.gr

Χατζηιωάννου Αναστάσιος
Μεταπτυχιακός Φοιτητής

Γραφείο: 145Β78
Τηλ.: +30 28210 06215
Φαξ: +30 28210 37542
e-mail: achatziioannou1<στο>isc.tuc.gr
Web: http://users.isc.tuc.gr/~achatziioannou1/