Στοιχεία Επικοινωνίας

Κώστας Μπάλας
Γραφείο:145Α22

Τηλ: +302821037212 - +302821037223
Φαξ: +302821037542

e-mail: balas<στο>electronics.tuc.gr
Προσωπική ιστοσελίδα: cbalas.electronics.tuc.gr

Ειδικότητα

Οπτοηλεκτρονική, Οπτο-ηλεκτρονικές διατάξεις, Οπτικοί Aνιχνευτές και Απεικονιστικά συστήµατα, Υπερφασµατική Aπεικόνιση, Μη Kαταστρεπτική Aνάλυση, Βιοφωτονική, Φασµατοσκοπία Iστών, Οπτική Bιοψία, Καινοτόµες Oπτικές ∆ιαγνωστικές Τεχνολογίες και Συστήµατα για τη ∆ιάγνωση του Καρκίνου.

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Κώστας Μπάλας είναι Καθηγητής, Διευθυντής του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής και Επιστημονικός Υπεύθυνος της ομάδας Οπτοηλεκτρονικής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης. Έλαβε το Πτυχίο Φυσικής το έτος 1987 και το Διδακτορικό Δίπλωμα στην Ιατρική Φυσική το έτος 1992 από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Μετά την περάτωση της διδακτορικής του διατριβής εργάσθηκε για 3 χρόνια ως μεταδιδακτορικός ερευνητικός συνεργάτης σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά διαπανεπιστημιακά ερευνητικά προγράμματα και ως σύμβουλος έρευνας σε εταιρίες ανάπτυξης ιατρικών οργάνων. Το 1995 προσελήφθη ως συνεργαζόμενος ερευνητής και λίγο αργότερα ως ερευνητής βαθμίδας Γ στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)-Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ) με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης. Την περίοδο 1996-2001 ίδρυσε και είχε την επιστημονική ευθύνη του εργαστηρίου Βιοϊατρικής Απεικόνισης και Φασματοσκοπίας του ΙΗΔΛ. Κατά την διάρκεια της θητείας του στο ΙΤΕ (FORTH) ο Καθηγητής Μπάλας ανέπτυξε και κατοχύρωσε με διεθνείς ευρεσιτεχνίες καινοτόμες τεχνολογικές πλατφόρμες σχετικές με απεικονιστικές τεχνολογίες για την μη επεμβατική διάγνωση προκαρκινικών παθήσεων.  Η δραστηριότητά του αυτή αποτέλεσε την βάση για την ίδρυση το 2002, της DySIS-Medical Ltd μιας εταιρίας-τεχνοβλαστού (spin-off) με δραστηριότητα σε ιατρικές συσκευές απεικόνισης. Σήμερα η  DySIS-Medical Ltd έχει διεθνείς δραστηριότητες με έδρα στις Η.Π.Α. και γραφεία στο Ενωμένο Βασίλειο και στην  Ελλάδα. Εκτός από ιδρυτής της εταιρίας, κατείχε για περισσότερα από 10 χρόνια καίριες θέσεις σε αυτήν, συμπεριλαμβανομένης αυτής του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και του επικεφαλής συμβούλου Έρευνας και Ανάπτυξης επιστημονικών και κλινικών ερευνών.

Οι επιστημονικές και τεχνολογικές του καινοτομίες έχουν ήδη μετατραπεί σε πιστοποιημένα και κλινικά δοκιμασμένα προϊόντα, τα οποία έχουν υιοθετηθεί από διακεκριμένα Νοσοκομεία και Πανεπιστήμια διεθνώς, αλλάζοντας ιατρικές πρακτικές. Είναι συγγραφέας ή συν-συγγραφέας περισσοτέρων από 60 επιστημονικών δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά με κριτές ενώ έχει παρουσιάσει τις εργασίες του σε πολυάριθμα διεθνή συνέδρια ως προσκεκλημένος ομιλητής. Είναι ο μοναδικός εφευρέτης ή ο συν-εφευρέτης πολλών πατεντών ευρεσιτεχνίας που έχουν εκδοθεί (ΗΠΑ, ΕΕ, Ιαπωνία, την Κίνα κ.λπ.), ένας αριθμός των οποίων έχουν εξελιχθεί σε προϊόντα σε διεθνές επίπεδο μέσω συμβάσεων μεταφοράς τεχνολογίας. Έχει προσελκύσει επιχορηγήσεις πολλών εκατομμυρίων σε επίπεδο ΕΕ και ΗΠΑ για την υποστήριξη της έρευνας του και έχει συμβάλει στη χρηματοδότηση της εταιρίας που ίδρυσε με αρκετά εκατομμύρια από διεθνείς φορείς επιχειρηματικών κεφαλαίων. Ο Καθηγητής Κώστας Μπάλας είναι ο νικητής του 1ου βραβείου Εφαρμοσμένης Έρευνας του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Εφαρμοσμένης Έρευνας και Καινοτομίας με τίτλο "Η Ελλάδα Καινοτομεί!" του 2013 που διοργανώθηκε από το ΣΕΒ και την Eurobank, όπου συμμετείχαν 130 επιστημονικές ομάδες από ακαδημαϊκά ιδρύματα (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ), επιστημονικά και ερευνητικά κέντρα (ΙΤΕ, ΕΚΕΤΑ, κ.α), αλλά και από την βιομηχανία (από τμήματα Έρευνας και Ανάπτυξης επιχειρήσεων καινοτομίας). Το βραβείο  απονεμήθηκε για την εργασία του με τίτλο: «Φασματικός χαρτογράφος πραγματικού χρόνου και πρώτες βιοϊατρικές εφαρμογές)» .

Το 2001 εξελέγη Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης, όπου ανέπτυξε την Οπτοηλεκτρονική και τις εφαρμογές της ως μια νέα δραστηριότητα του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής του Τμήματος. Σήμερα είναι Καθηγητής πρώτης βαθμίδας, Διευθυντής του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής και Επιστημονικός Υπεύθυνος της ομάδας Οπτοηλεκτρονικής του Εργαστηρίου και διδάσκει τα προπτυχιακά μαθήματα: Ηλεκτρονική Ι (ΗΡΥ 204), Οπτοηλεκτρονική (ΗΡΥ 412) και Βιοϊατρική Τεχνολογία (ΗΡΥ 513) καθώς και τα μεταπτυχιακά μαθήματα: Προχωρημένα Θέματα και Εφαρμογές Ηλεκτρονικής Απεικόνισης (ΗΡΥ 603), Οπτοηλεκτρονική (ΗΡΥ 607).

Εκπαίδευση

  • Ph.D. Παν/µιο Πατρών, 1992
  • B.Sc. Παν/µιο Πατρών, 1988

Ερευνητικά πεδία

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τεχνολογίες Υπερ-Φασματικής απεικόνισης για μη καταστρεπτική ανάλυση, οπτική μοριακή απεικόνιση, οπτική φασματοσκοπία και μοντελοποίηση, σχεδίαση και ανάπτυξη βιοφωτονικών ιατρικών συσκευών. Είναι κριτής σε αρκετά επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια και έχει διατελέσει προσκεκλημένος ομιλητής και μέλος επιτροπών διεθνών συνεδρίων. Η ερευνητική του δραστηριότητα έχει χρηματοδοτηθεί από Εθνικά και Διεθνή προγράμματα και από συμβόλαια μεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην βιομηχανία.

Έχει δημοσιεύσει αρκετά άρθρα σε διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων μετά από κρίση και έχουν εκδοθεί στο όνομά του διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Είναι μέλος της Optical Society of America (OSA) και της SPIE.

Τομέας: Τομέας Ηλεκτρονικής και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Εργαστήριο: Εργαστήριο Ηλεκτρονικής

Μαθήματα: Ηλεκτρονική Ι, Οπτοηλεκτρονική, Βιοϊατρική Ηλεκτρονική, Ειδικά θέματα σε οπτοηλεκτρονική βιοιατρική τεχνολογία