Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για απασχόληση καθηγητών Β’θμιας Εκπαίδευσης στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικής της Σχολής ΗΜΜΥ μέσω απόσπασης.

Το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής (www.electronics.tuc.gr) της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ του Πολυτεχνείου Κρήτης ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με εκπαιδευτικούς Β’θμιας Εκπαίδευσης ειδικοτήτων:

  1. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ,
  2. Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών ΗΥ,
  3. Φυσικών,  

οι οποίοι είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος, στα πλαίσια απόσπασης τους στο Πολυτεχνείο Κρήτης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα ηλεκτρονικά μέσω e-mail, στον Διευθυντή του Εργαστηρίου, Καθηγητή Κωνσταντίνο Μπάλα, στην διεύθυνση: balas<στο>electronics.tuc.gr