Γιακουμάκης Θεόδωρος-Μάριος
Μεταπτυχιακός Φοιτητής

Γραφείο: 145Β71
Τηλ.: +30 28210 37223
Φαξ: +30 28210 37542
e-mail: tgiakoumakis<στο>electronics.tuc.gr

Μακρής Νικόλαος
Υποψήφιος Διδάκτορας

Γραφείο: 137Β74
Τηλ.: +30 28210 37269
Φαξ.: +30 28210 37542
e-mail: nmakris<στο>isc.tuc.gr

Παπαθανασίου Αθανάσιος
Μεταπτυχιακός Φοιτητής

Γραφείο: 145Β71
Τηλ.: +30 28210 37223
Φαξ: +30 28210 37542
e-mail: apapathanasiou<στο>electronics.tuc.gr
Web: http://www.thanasispap.eu/

Τσάπρας Αθανάσιος
Υποψήφιος Διδάκτορας

Γραφείο: 145Β71
Τηλ.: +30 28210 37223
Φαξ.: +30 28210 37542
e-mail: tsapras<στο>electronics.tuc.gr

Καστρινάκης Μάριος
Μεταπτυχιακός Φοιτητής

Γραφείο: 145Β71
Τηλ.: +30 28210 37223
Φαξ: +30 28210 37542
e-mail: makastrinakis<στο>electronics.tuc.gr
Web: http://users.isc.tuc.gr/~makastrinakis

Μαυρεδάκης Νικόλαος
Διδάκτορας

Γραφείο: 137Β74
Τηλ.: +30 28210 37269
Φαξ.: +30 28210 37542
e-mail: nmavredakis<στο>isc.tuc.gr

Ρώσσος Χρήστος
Υποψήφιος Διδάκτορας

Γραφείο: 145Β71
Τηλ.: +30 28210 37223
Φαξ.: +30 28210 37542
e-mail: crossos<στο>electronics.tuc.gr