Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να εκπονήσουν την διπλωματική τους στο εργαστήριο Ηλεκτρονικής να συμπληρώσουν και να αποστείλουν την παρακάτω φόρμα εκδήλωσεις ενδιαφέροντος.